Kontakt

NEXT SERVICES SP. Z O. O.

ul. Jugosłowiańska 31, 60-301 Poznań

REGON: 302173132

NIP: 7792406950

KRS: 0000428486

Kapitał zakładowy spółki 5 000 PLN wpłacony w całości