Blogi

Przede wszystkim funkcjonalność. Część 2

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT polega na wykorzystaniu narzędzi systemowych celem uniknięcia przedwczesnego zużywania się sprzętu i awarii. Co ważne, z szerszej perspektywy skutkując zwrotnie pozytywnym efektem dla środowiska, dzięki zmniejszeniu ilości sprzętu przeznaczonego do utylizacji. Dla tych celów dedykowany jest monitoring parametrów urządzeń, w którym ustalane są wartości optymalne pracy dla podzespołów (np. stacji roboczej).

Przede wszystkim funkcjonalność. Część 1

Czwarty kwartał dla firm jest czasem intensyfikacji działań marketingowych, sprzedażowych i zakupowych. Nie mogą one opierać się bez zaplecza technologicznego, w którym urządzenia stacjonarne (np. stacje robocze), mobilne (np. tablety), sieciowe (np. switche) odgrywają kluczową rolę, a ich poprawne oraz wydajne funkcjonowanie intensyfikuje zyski i zapewnia bezpieczeństwo oraz stabilność pracy organizacji.

Skutecznie Zarządzanie Infrastrukturą IT – raportowanie. Część 2

Platforma, która ma realizować dewizę Skutecznego Zarządzania Infrastrukturą IT musi opierać się na innowacyjnych rozwiązaniach dostępu do aplikacji, łatwości w konfiguracji i wielości dostępnych narzędzi. Jednym z nich, w ITmonit, są dynamicznie generowane raporty, z których można korzystać z poziomu e-pomocy i e-monitoringu. Raportowanie jest podstawą głębszego zaznajomienia się z wnioskami płynącymi z inwentaryzacji urządzeń i oprogramowania oraz ich eksploatacji.

ITmonit specjalistyczne narzędzie do racjonalizacji zarządzania infrastrukturą IT

Technologia jest jednym z wielu czynników determinujących rozwój gospodarczy. Rozwój ten ma decydujące znaczenie dla mikro i małych przedsiębiorstw ponieważ określa standardy, które z jednej strony go stymulują, z drugiej zaś, w kwestii racjonalizacji zarządzania infrastrukturą IT, okazują się barierą.