Zarządzanie Infrastrukturą IT Bez Kompromisów! Część 1

  Zarządzanie Infrastrukturą IT Bez Kompromisów

Poruszana poprzednim razem kwestia proaktywnego podejścia do zarządzania własną infrastrukturą IT w mikro i małych przedsiębiorstwach uwydatniła z jednej strony, przed jakimi zadaniami, możliwościami i potrzebami stoją podmioty gospodarcze z tego sektora. Z drugiej strony, określone zostały wyzwania, jakim musi sprostać rozwiązanie mające być z jednej strony intuicyjne, czyli uwzględniające zróżnicowany poziom wiedzy i kompetencji użytkowników, z drugiej zaś syntetyczne, a więc oferujące wszystkie narzędzia służące do efektywnego zarządzania infrastrukturą IT, w zintegrowanym i kompletnym środowisku systemowym, które oferowane jest przez dostawcę e-usługi. Dlatego właśnie doświadczeni inżynierowie z firmy NEXT SERVICES stworzyli innowacyjne rozwiązanie ITmonit, oparte na najnowocześniejszym modelu dostarczania e-usług SaaS, czyli Software as a Service, które dostosowane jest do zróżnicowania wiedzy i kompetencji użytkowników, dzięki stworzeniu dwóch niezależnych modułów e-monitoring i e-pomoc.

                ITmonit stworzony został po to, aby skutecznie realizować zadania prewencyjne związane z racjonalizacją zarządzania infrastrukturą IT. Wnioski poparte przeprowadzonymi badaniami rynku uwydatniły podział i zróżnicowanie potrzeb klientów. Właśnie dlatego NEXT SERVICES zadbał o udostępnienie niezależnych modułów w zależności od tego, jakie mamy oczekiwania i kompetencje w zarządzaniu infrastrukturą IT. W związku z czym jeżeli nie posiadamy doświadczenia w zakresie prowadzenia działań serwisowych dedykowana dla nas jest e-pomoc, jeżeli zaś posiadamy doświadczenie w serwisowaniu sprzętu – e-monitoring.

                Moduły e-monitoring i e-pomoc posiadają podobne narzędzia niezbędne do zarządzania infrastrukturą IT:

  • monitoring parametrów urządzeń,
  • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,
  • powiadomienia o przekroczeniu parametrów optymalnych komponentów,
  • pomoc zdalna,
  • raporty,
  • bezpłatny helpdesk do obsługi zgłoszeń serwisowych.

Różnica zaś polega na modelu zarządzania działaniami serwisowymi osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie. ITmonit uwzględnia dwa kierunki – dwa modele.  W pierwszym to administrator wewnątrz organizacji zarządza infrastrukturą IT, i to on dysponuje wiedzą z zakresu informatyki i serwisowania sprzętu. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest moduł e-monitoring,ponieważ otrzymując syntetyczne środowisko pracy administrator będzie działać efektywniej i skuteczniej, co zaowocuje z jednej strony przewidywaniem zagrożeń i szybszą reakcją w przypadku awarii, z drugiej natomiast oszczędnością czasu który będzie mógł przeznaczyć na inwentaryzację sprzętu, analizę podjętych działań serwisowych lub kontrolę zainstalowanego oprogramowania.
Kiedy mamy do czynienia z małą firmą, która liczy kliku pracowników, posiada rozproszoną infrastrukturę i nie ma doświadczenia w zakresie prowadzenia działań serwisowych, najlepiej aby zaczęła korzystać z e-pomocy. Głównym celem e-pomocy jest umożliwienie nawiązania kontaktu i w przypadku owocnej współpracy kontraktu serwisowego z outsourcerem. Jest to innowacyjne i dwukierunkowe działanie ponieważ otrzymując bazę wyselekcjonowanych, profesjonalnych firm znających możliwości finansowe mikro i małych przedsiębiorstw nie musimy obawiać się nadużyć które bez tego mogą zaistnieć. Kolejnym elementem w tym kontekście są zapytania ofertowe na sprzęt komputerowy, jak i inne materiały będące nierozłącznym elementem zarządzania infrastrukturą IT. W e-pomocy i e-monitoringu można nawiązywać relacje z dostawcami w tym właśnie zakresie, wykluczając sytuacje błędnych wyborów zakupowych związanych z brakiem wiedzy kogo się poradzić, lub u kogo najlepiej taki sprzęt zakupić po konkurencyjnych cenach. Dodatkową korzyścią jest fakt, że zaobserwowany trend doraźnego wykorzystania pogotowia informatycznego, który skutkuje najczęściej wymianą sprzętu na nowy zostanie zredukowany do minimum, ponieważ filozofią ITmonit jest racjonalizacja zarządzania poprzez przeciwdziałanie i minimalizowanie takich przypadków za pomocą specjalistycznych wskaźników monitorujących pracę sprzętu. Dwukierunkowość e-pomocy objawia się także w tym, że współpraca z outsourcerem nie jest narzucona, ponieważ sami możemy wykorzystywać narzędzia, jakie są w niej zawarte. Jednakże w perspektywie specyfiki prowadzenia działalności mikro i małych przedsiębiorstw, które nie mają doświadczenia w dziedzinie zarządzania infrastrukturą okazuje się, że jest to dla nich najlepsze rozwiązanie.