Zarządzanie Infrastrukturą IT Bez Kompromisów! Część 2

Zarządzanie Infrastrukturą IT Bez Kompromisów

Elastyczność rozwiązania, jakim jest ITmonit z e-pomocą i e-monitoringiem skutkuje także dostosowaniem do dynamicznie zmieniającej się sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw, dla których każdy rok przynosi coś nowego. Zakładając, że będą tym nowe możliwości i horyzonty w prosty sposób zamiast outsourcingu będzie można ukierunkować się na zarządzanie przez własnego administratora przy zachowaniu tych samych funkcjonalności jak w e-pomocy, używając e-monitoring.

W e-pomocy i e-monitoringu mamy wgląd do zobrazowanej struktury urządzeń, które są podłączone do sieci. Skonstruowana jest ona w sposób intuicyjny, co oznacza, że do każdego typu przyporządkowana jest odpowiednia ikona, dlatego przedstawiana topologia jest również przyjemna dla oka i przydatna w momencie, kiedy sprzęt jest poza zasięgiem administratora lub outsourcera – eliminując jednocześnie jego potencjalne przeoczenie. Jednocześnie z tego samego poziomu przechodzimy do każdego poszczególnego urządzenia w celu skonfigurowania parametrów optymalnych dla podzespołów. Co więcej mamy aktualny podgląd ich stanu np. temperatury procesora, ilości zajętego miejsca na dysku twardym, czy też pamięci operacyjnej oraz, co z punktu widzenia mobilności jest najważniejsze, możemy skonfigurować powiadomienia tak, aby zostały wysyłane na adres e-mail w przypadku przekroczenia optymalnych wartości. Takie powiadomienie będzie również widoczne w formie notyfikacji na panelu głównym administratora. W e-pomocy tę funkcjonalność można rozszerzyć o jednoczesne powiadamianie outsourcera, aby mógł szybciej zareagować w przypadku wystąpienia usterki w momencie gdy jesteśmy poza biurem. W takich przypadkach istotna jest funkcja pomocy zdalnej za sprawą której można połączyć się np. ze stacją roboczą opróżniając przestrzeń dyskową w momencie gdy wydajność jednostki maleje, lub wyłączyć ją gdy temperatura podzespołów wzrasta za szybko.

Topologia sieci powiązana jest z kolejną funkcjonalnością: inwentaryzacji urządzeń oraz aplikacji dostępnych z poziomu e-monitoringu i e-pomocy. Inwentaryzacja urządzeń umożliwia w przypadku każdego zlokalizowanego przez ITmonit urządzenia podgląd jego: konfiguracji, w przypadku stacji roboczych będzie to np. informacja o jej nazwie, pojemności pamięci operacyjnej lub dysku; podzespołów, w których wyspecyfikowane zostaną szczegółowo wszystkie komponenty weryfikowanej jednostki; oprogramowania, w którym zostaną wyszczególnione dane na temat zainstalowanych programów, zaś w odrębnej zakładce udostępnione zostaną informacje odnośnie oprogramowania darmowego. Producent platformy zadbał również o licencje, ponieważ administrator może przyporządkować daną licencję do właściwej jednostki uzyskując uporządkowany obraz posiadanych licencji.  Niemniej ważnym elementem, dostępnym dla użytkownika w e-monitoringu i e-pomocy jest możliwość gromadzenia informacji gwarancyjnych sprzętu. Jest to niezbędne w przypadku, gdy po jakimś czasie będziemy zmuszeni serwisować go u producenta lub u dostawcy. Możemy między innymi zawrzeć tam dane odnośnie długości gwarancji oraz typu serwisu, który został do niego przewidziany. NEXT SERVICESzadbał także o bieżące aktualizowanie danych punktów kontaktowych, które obejmują numery telefonów do serwisu producenta oraz godziny jego pracy. Dodatkowo każdy przypadek naprawy możemy archiwizować z poziomu helpdesk i ocenić, z jakim sprzętem występowały najczęściej problemy oraz, który serwis najszybciej zakończył zgłoszenie. Ocena działań także jest doskonale widoczna w systemie ticketowym e-pomocy, ponieważ zgłaszając usterkę widzimy ile zgłoszenie jest otwarte oraz co z punktu widzenia gratyfikacyjnego jest ważne ile będziemy musieli zapłacić (uzgodniona stawka godzinowa).  

Podsumowując, niezależnie od tego jakie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań serwisowych posiada firma mikro i mała firma, ITmonit potrafi dostosować się do jej potrzeb i umożliwi zarządzanie infrastrukturą IT w jeszcze bardziej racjonalny, przemyślany i zoptymalizowany sposób dopasowany do jej wymagań.