Skutecznie Zarządzanie Infrastrukturą IT – raportowanie. Część 1

 

W poprzednich omówieniach funkcjonalności platformy e-usługowej ITmonit (1 i 2) przedstawione zostały odpowiednio, w przypadku pierwszym specyfika sektora mikro i małych przedsiębiorstw, które poza uefektywnianiem działań biznesowych potrzebują proaktywnego nastawienia do zarządzania własną infrastrukturą IT, natomiast w przypadku drugim poruszone zostały cechy niezależnych modułów, jakimi są: e-pomoc i e-monitoring. Pozwalają one skutecznie zarządzać infrastrukturą organizacji w zależności od potrzeb i umiejętności.

Dzieje się tak przez uwzględnienie różnego poziomu praktycznej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu sprzętem teleinformatycznym oraz panujących trendów związanych z tym zagadnieniem. Tendencja, z którą obecnie mamy do czynienia pokazuje, że rozwiązania dostępne na rynku uniemożliwiają popularyzację proaktywnego nastawienia do zarządzania infrastrukturą IT. Natomiast jest ono równie potrzebne jak uwzględnianie kosztów modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Problem dotychczas polegał na braku dostępnego rozwiązania za pomocą którego można byłoby realizować szeroki wachlarz działań i analiz służących zapobieganiu przedwczesnemu zużywaniu się sprzętu, z jednoczesną możliwością korzystania z outsourcingu realizowanego poprzez platformę e-usługową. Rozwijanie funkcjonalności ITmonit na bazie tego modelu dla klientów owocuje szybkim dostępem do aplikacji (Internet), niskim i rozłożonym w czasie kosztem opłat (abonament). Dodatkowo niezależne moduły ITmonit, jakimi są e-pomoc i e-monitoring zostały dostosowane do zróżnicowanej wiedzy o zarządzaniu infrastrukturą, a więc także i potrzeb.  Dobrze obrazują to dwa przypadki, w pierwszym pracownicy firmy kilkuosobowej, którzy na co dzień korzystając z posiadanych programów, systemów, komputerów, czy telefonów realizują zadania związane tylko z profilem działalności, czyli dokonują transakcje, finalizują zamówienia, przygotowują oferty itd., przez co nie posiadają oni czasu na: a) usprawnianie procesów np. sprzedażowych za pomocą wdrażania innowacyjnych rozwiązań, b) optymalizacje i konfiguracje posiadanych sprzętów, systemów oraz programów, c) rozwiązywanie problemów wynikających z awarii lub uszkodzeń powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji, d) analizy przypadków (przyczyn, zależności) pod kątem czynności prewencyjnych. Jednym z rozwiązań jest zatrudnienie specjalisty IT, jednakże kiedy firma liczy kilku pracowników, koszty związane z jego utrzymaniem dyskwalifikują tą możliwość. Kolejnym jest outsourcing, rozumiany szerzej aniżeli skorzystanie z usług pobliskiej firmy IT, ponieważ rozwiązanie jakim jest moduł ITmonit, czyli e-pomoc poza dostarczeniem środowiska systemowego do zarządzania infrastrukturą IT dla outsourcera, udostępnia także bazę kontaktów mogących służyć do realizacji działań około serwisowych z innymi firmami organizacji, która z jego usług korzysta. Dając dzięki temu możliwość wyboru, co skutkuje konkurencyjnością cen.

  W przypadku drugim organizacja dysponuje praktyczną wiedzę dotyczącą obsługi serwisowej, np. w osobie administratora, przy czym w posiadaniu ma sprzęt obejmujący modele i typy różnych producentów. Skutkuje to markową heterogenicznością uniemożliwiającą implementację systemu dedykowanego wyłącznie przez jednego producenta, ponieważ nie będzie on współpracował z sprzętami innych producentów. Mówiąc krótko, dostępne są obecnie narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT, jednakże z zastrzeżeniem, iż obejmują one określoną gamę produktów. Rodzi to utrudnienia natury zakupowej, ponieważ dla mikro i małych firm istotna jest maksymalizacja oszczędności, nie zaś wydatki na samą możliwość korzystania z systemu do zarządzania infrastrukturą poprzez zakup produktów jednego producenta. Dlatego takie rozwiązanie jest wysokobudżetowe, co więcej nie uwzględnia poza monitorowaniem kluczowych parametrów podzespołów np. urządzeń mobilnych, które służą w wielu branżach jako podstawowe narzędzia pracy, co pokazuje iż nie jest przystosowane do ciągle zmieniających się potrzeb i wymagań klientów. Zdiagnozowaną zaś potrzebą jest jednolite, przyjazne i bogate w funkcje środowisko np. do pomocy zdalnej, inwentaryzacji, czy obsługi podjętych lub toczących się działań serwisowych. Te wszechstronne wymagania realizuje także drugi z modułów ITmonit, czyli e-monitoring, oferując organizacji w praktyce możliwość abonamentowego korzystania z platformy przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z jej wdrożeniem.