Przede wszystkim funkcjonalność. Część 1

Czwarty kwartał dla firm jest czasem intensyfikacji działań marketingowych, sprzedażowych i zakupowych. Nie mogą one opierać się bez zaplecza technologicznego, w którym urządzenia stacjonarne (np. stacje robocze), mobilne (np. tablety), sieciowe (np. switche) odgrywają kluczową rolę, a ich poprawne oraz wydajne funkcjonowanie intensyfikuje zyski i zapewnia bezpieczeństwo oraz stabilność pracy organizacji. W związku z tym, dla tych którzy jeszcze nie rozważają budżetowania uwzględniającego w kolejnym roku wydatków na implementację systemu do zarządzania infrastrukturą IT, lub tym którzy w bieżącej pracy odczuli już dotkliwe skutki jego braku warto przypomnieć o ITmonit i podsumować funkcjonalności omawiane wcześniej (1 2 3).

Filarami ITmonit są dwa niezależne moduły (e-pomoc i e-monitoring) – moduł pierwszy stworzony został dla użytkowników nieposiadających merytorycznej i empirycznej wiedzy w serwisowaniu urządzeń IT, w przeciwieństwie do modułu drugiego skierowanego dla osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT oraz w jej administrowaniu i serwisowaniu. Dzięki temu oferta firmy NEXT SERVICES jest spójna i jednolita, a zarazem nieprzystająca na niedomówienia wynikające z mylącego opisu oferowanych narzędzi i funkcjonalności. Innowacją w tym kontekście jest również otwarcie na zróżnicowany poziom wiedzy i doświadczeń. Mówiąc krótko, e-pomoc i e-monitoring są dopasowane do konkretnych potrzeb sytuujących się na różnych poziomach. Fakt ten jest bezpośrednio powiązany z Wizją platformy e-usługowej ITmonit, której główny cel to uwolnienie mikro i małych przedsiębiorstw od rozwiązań wysokobudżetowych i konieczności posiadania zasobów kadrowych. Ograniczeniem w chwili obecnej dla wdrażania systemu do zarządzania infrastrukturą, w tego typu organizacjach, jest standaryzacja sprzętu. Działania tego typu realizowane są w firmach posiadających środki na ten cel, zaś efekt dla nich jest korzystny, a dedykowany system optymalny, wydajny i wystarczający. Nie uwzględnia on, z oczywistych względów, jednostek innych producentów. Wyklucza to sytuację, w której mamy możliwość dodawania rozmaitych urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi (np. popularny Android) do jednej konsoli administracyjno-zarządzającej – a taka jest rzeczywistość funkcjonowania i potrzeby sektora MSP.  ITmonit został przystosowany do tych wymagań, a także otwiera nowe możliwości wcześniej niedostępne w tego typu systemach, ponieważ oferowana baza dostawców i firm z doświadczeniem w serwisowaniu i optymalizowaniu infrastruktury jest w każdej z opcji modułowych e-usługi, tworząc przez to bezpieczną przestrzeń do nawiązywania kontaktów z firmami będącymi profesjonalistami w swoim fachu. Taka forma outsourcingu ułatwia funkcjonowanie organizacji pozwalając jej skoncentrować się na własnym profilu działalności oraz gwarantuje w swoim serwisie obecność sprawdzonych podwykonawców, redukując jednocześnie przypadkowe i tymczasowe relacje typu awaria-naprawa-wymiana.

ITmonit opiera się na chmurowym modelu dystrybucji e-usługi (SaaS), za pomocą którego można zaoferować rozwiązanie na korzystnych i niskich warunkach finansowych (abonamentowa forma płatności). Jej wdrożenie polega na instalacji agentów na konkretnych urządzeniach i zarządzanie nimi przez stronę internetową. Efektem tego jest brak wymagań instalacji systemu na serwerze, co z reguły generowało większe koszty i problematyzowało podjęcie decyzji zakupowej. Dostęp do serwisu odbywa się poprzez łącze Internetowe, dlatego wgląd do raportów i monitora parametrów kluczowych sprzętu jest możliwy przez cały rok i o każdej porze dnia. Co więcej taki model pozwala uniknąć spowolnienia pracy w przypadku dodania nowych urządzeń – a jego utrzymanie, aplikowanie nowych funkcjonalności, aktualizacja bazy wiedzy i aktualizacje systemowe leżą po stronie dostawcy.