Przede wszystkim funkcjonalność. Część 2

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT polega na wykorzystaniu narzędzi systemowych celem uniknięcia przedwczesnego zużywania się sprzętu i awarii. Co ważne, z szerszej perspektywy skutkując zwrotnie pozytywnym efektem dla środowiska, dzięki zmniejszeniu ilości sprzętu przeznaczonego do utylizacji. Dla tych celów dedykowany jest monitoring parametrów urządzeń, w którym ustalane są wartości optymalne pracy dla podzespołów (np. stacji roboczej). W momencie ich przekroczenia użytkownik zostaje o tym natychmiastowo poinformowany na panelu roboczym w formie notyfikacji, lub poprzez wiadomość e-mail. Za tą funkcjonalność w ITmonit odpowiadają powiadomienia o przekroczeniu parametrów optymalnych komponentów – w efekcie pozwalając na szybszą reakcję serwisową. Pomoc zdalna jest istotna z perspektywy zgłoszeń dotyczących spowolnienia pracy, braku możliwości uruchomienia programu lub fiksacji systemu operacyjnego itd., w takich i innych problemach może, bez względu na lokalizację fizyczną sprzętu, pomóc zdalne połączenie się ze sprzętem przez serwisanta lub administratora rozwiązujących problem.

            W obu modułach każdy użytkownik posiada wgląd w całą strukturę sprzętu IT, którego jednostki zobrazowane są za pomocą intuicyjnych ikon wskazujących na określony typ sprzętu. Obrazujący sieć interfejs pozwala w łatwy i przyjemny sposób przemieszczać się pomiędzy urządzeniami w celu m.in. konfiguracji parametrów optymalnych, zebrania danych odnośnie podzespołów przynależnych jednostce lub z perspektywy sieciowego dostępu podłączenia nieautoryzowanego. Niebagatelne z perspektywy organizacji są również dostępne informacje odnośnie instalacji oprogramowania. Ostatecznie to ono może w dogłębny sposób przyczynić się do szkód wynikających z nieświadomości pracowników, którzy dokonując samowolnych działań mogą jednocześnie łamać reguły licencjonowania producenta. Jednakże czasem zapotrzebowanie na licencję dla użytkownika można będzie zlokalizować w ITmonit jako nieużywaną przez innego i tym samym zlikwidować potencjalne koszty. Także dostęp do danych odnośnie wersji systemu, czy też aktualizacji może pomóc w zdiagnozowaniu problemu powstałego po zainstalowaniu określonego programu, którego funkcjonalność przez nią jest ograniczana lub działanie jest wręcz niemożliwe.

              Każdy z użytkowników ceni sobie możliwość dostępu do zróżnicowanych i syntetycznych danych. W tym celu zostały opracowane dynamicznie generowane raporty infrastruktury IT. W ich skład wchodzą: 1) Raport stanu infrastruktury IT (przedstawia urządzenia podłączone do sieci w żądanym przedziale czasowym), 2) Raport bieżących działań serwisowych (obejmuje podjęte i zrealizowane działania serwisowe), 3) Raport stanu interfejsów sieciowych (udostępnia informacje odnośnie portów sieciowych w klasyfikacji włączony/wyłączony oraz jakie urządzenia są podłączone do sieci organizacji, 4) Raport usterek (przedstawi, do jakiego urządzenia podjęte zostały określone działania serwisowe, umożliwiając weryfikację jakości urządzenia pod kątem jego awaryjności), 5) Raport stanu aktualizacji (pokaże jaka wersja aktualizacji i systemu zainstalowana jest na urządzeniu), 6) Raport zainstalowanego oprogramowania i raport licencji (określi kiedy i jakie oprogramowanie zostało zainstalowane ułatwiając jego inwentaryzację, weryfikację legalności oraz aktualności).

            Różnicą, między e-pomocą i e-monitoringiem, są potrzeby wynikające z budowy organizacji IT w sektorze MSP. W przypadku modułu pierwszego zakładany jest udział outsourcera w zarządzaniu infrastrukturą IT, w drugim zaś zatrudnionego administratora. Niemniej jeden model nie wyklucza drugiego, pozwalając, dzięki ITmonit, swobodnie wybierać pomiędzy nimi według własnych potrzeb przy jednoczesnym zabezpieczeniu własnych zasobów, uzyskując stabilność i bezpieczeństwo pracy firmy oraz możliwość planowania zysków bez oczekiwania na straty.